Sunday, 11 December 2011

Pendekatan Inkuiri dalam P & P Sains

Pendekatan inkuiri merupakan pembelajaran yang selari dengan pembelajaran sains kerana keserasiannya dengan tabii sains itu sendiri. Pembelajaran inkuiri bermula dengan suatu persoalan utama berdasarkan pemerhatian, disusuli aktiviti meneroka, menganalisis, dan mentafsir data, membuat kesimpulan berdasarkan bukti dan berakhir dengan menyampaikan kesimpulan atau dapatan kepada pihak lain.

No comments:

Post a Comment