Sunday, 11 December 2011

Penggunaan teknologi dalam P&P-Science

Penggunaan teknologi komputer membantu saya dalam merancang P & P secara sistematik supaya murid mendapat urutan maklumat yang tersusun bagi memudahkan pemahaman mereka. Terutamanya subjek Sains .Kombinasi komputer dengan media, audio dan animasi membolehkan murid memproses maklumat yang diterima seterusnya mengingatkan pelajaran. Penggunaan perisian yang dibekalkan oleh KPM dan slaid dari powerpoint membantu pelajar memahami sesuatu dengan lebih mudah, cepat serta tepat penangkapan.Justeru, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan.

No comments:

Post a Comment